KVINFO og Foreningen Nydansker får ny stor bevilling fra VELUXFONDEN

KVINFO og Foreningen Nydansker har fået en bevilling på over 2 millioner kroner fra VELUX FONDEN og søsterfonden VILLUM FONDEN til PIFT, som er et nystartet mentorprogram for unge, sårbare kvinder. Bevillingen er givet til at forankre og udvikle tilbuddet, så det blandt andet kan nå bredere ud.


Om PIFT og bevillingen

Samtidig med bevillingen fra VELUX FONDEN har PIFT også fået det blå stempel fra tre kommuner. Roskilde, Furesø og Høje Taastrup Kommune har indgået en rammeaftale, hvor de betaler for at kunne henvise unge til programmet. De unge kvinder får gennem PIFT tilbudt et 6-12 måneders langt mentorforløb med en frivillig mentor. Mentorforløbet fokuserer på det, den unge kvinde giver udtryk for at have behov for støtte og hjælp til. Jessica Olsson er en af de unge kvinder fra Roskilde, der har fået en mentor gennem PIFT. Hun blev interviewet om forløbet i Sjællandske, hvor hun fortalte om, hvor glad hun har været for den personlige relation til sin mentor: ”Der er et menneske, som jeg står til ansvar overfor, og jeg føler, at det er for min skyld, at hun er der. Jeg føler, at hun tror på mig og vil mig det bedste. Og så er hun virkelig god til at rose. Da jeg blev færdig med grundforløbet til sosu-uddannelsen, sagde hun, at det var virkelig godt gået og var oprigtigt glad på mine vegne” siger Jessica Olsson. Udgangspunktet for forløbet er den unge kvindes ønsker og behov. Det kan være problemer som ensomhed, social kontrol, psykisk mistrivsel eller hjælp og støtte til praktiske og konkrete ting såsom økonomi og jobansøgninger. Men det er ligeså vigtigt for de unge kvinder at have én, der har tid og lyst til at være der for dem.

Samarbejde og støtte

PIFT er et samarbejde mellem KVINFO og Foreningen Nydansker. Projektet startede i september 2015, også med en bevilling fra VELUX FONDEN. I opstartsperioden var det gratis for kommunerne at henvise de unge til et mentorforløb, og den nye bevilling gør det blandt andet muligt at give nye kommuner samme tilbud i en periode. ”Bevillingen skal bruges til at bygge videre på de gode erfaringer vi har fra pilotprojektet, og nå ud til flere sårbare unge kvinder i flere kommuner. Samtidig udvikler vi videre på kurser og netværk for mentorerne så de frivillige mentorer kan støtte endnu bedre op om de unge” siger Julie Lykke Nielsen, der er projektleder i PIFT. PIFT er et selvstændigt projekt, men det trækker på den lange erfaring med mentorordninger fra KVINFOs Mentornetværk og på Foreningen Nydanskers arbejde med mentorforløb. ”Vi er både glade og stolte over bevillingen fra VELUX FONDEN. Med den og aftalerne med kommunerne er PIFT nu på økonomisk sikker grund de næste to år. Det er dejligt, at både fonden og kommunerne har kunnet se værdien i mentorordningen,” siger direktør i KVINFO Henriette Laursen.

Opbakning fra kommuner

Signe Weinreich er leder af Ungeguiden i Roskilde Kommune. Hun fortæller, hvorfor kommunen har valgt at fortsætte med mentorordningen, selv om det nu koster penge: "Det har vi, fordi det giver mening. Det giver mening at have nogen, der har netop det blik og kan noget med de her piger. Og økonomisk er det en billig indsats overfor målgruppen – især hvis man regner de forhåbentlige effekter med i billedet.” Leder af Ungeenheden i Jobcenter Furesø June Wibeck-Nilsson peger på det frivillige aspekt som nøglen til PIFTs success: ”PIFT kan det, at der er en frivillig mentor, der ikke er en myndighedsperson, og som er en voksen, der gerne vil dem, uden at få løn for det. Så det kan bare noget andet end de betalte mentorer.” Hun ser et stort potentiale i PIFT: ”Vi ved, at der et landsdækkende behov for den her indsats.

 

 

Kilde: KVINFO

Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies til statistik. Du kan frit vælge om du synes dette er i orden.